Skip to content

Vote for Javits (Jacob Koppel Javits), United States Senate, in Spanish, 1968